Kino czynne: wtorek-niedziela 16:00-21:00
kasa kina czynna 16:00-19:30
Seans realizowany minimum od 2 osób
30% miejsc dostępnych = 75szt.

CENNIK

Normalny 18 zł
Ulgowy * 16 zł
Grupowy ** 14 zł
Okulary 3D *** 4 zł

Obowiązujące ceny biletów kina WDK mogą ulec zmianie na wyraźne polecenie Dystrybutorów.

* bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, emerytom, rencistom,  honorowym dawcom krwi,  osobom niepełnosprawnym  po okazaniu ważnej legitymacji/odpowiedniego dokumentu.

** bilety grupowe (min. 15 osób), przysługują: zorganizowanym grupom przedszkolnym, szkolnym, z zakładów pracy i innym na podstawie wcześniejszej rezerwacji.

*** okulary wielokrotnego użytku, mogą nie działać w innych kinach.