NOWE FILMY
ZAWSZE W PIĄTEK | KASA KINA CZYNNA 30 min przed SEANSEM 2D i 45 min prze SEANSEM 3D