Kino czynne: wtorek-niedziela 16:00-21:00
kasa kina czynna 16:00-19:30
Seans realizowany minimum od 2 osób
30% miejsc dostępnych = 75szt.

REGULAMIN

Regulamin kina WDK we Włodawie.

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez kino WDK
we Włodawie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający
z usług kina oraz przebywający na terenie jego obiektu.

 1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Kasa biletowa otwierana jest na 30 minut przed rozpoczęciem każdego seansu.
 3. Wejście na teren sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
 4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans w określony dzień i na wyznaczoną godzinę.
 5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu   na jaki był zakupiony.
 6. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
 7. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie.
 8. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 9. Bilety grupowe przysługują grupie min. 15 osobowej.
 10. Bilety ulgowe  przysługują: uczniom, studentom, emerytom, rencistom,  honorowym dawcom krwi,  osobom niepełnosprawnym  po okazaniu ważnej legitymacji/odpowiedniego dokumentu. Bilety rodzinne przysługują: rodzicom/rodzicowi z dzieckiem/dziećmi na filmy dla dzieci lub familijne (cena biletu dla jednej osoby).
 11. Zwrotu lub zamiany biletu można dokonać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem seansu, na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
 12. Na terenie kina WDK we Włodawie, obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na salę kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 13. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas trwania seansu telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło i dźwięk.
 14. Na całym terenie kina WDK we Włodawie obowiązuje zakaz palenia i korzystania z papierosów elektronicznych oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub podobnej funkcji działania oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na salę kina WDK.
 16. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na salę kinową, z wyłączeniem psów przewodników.
 17. Personel ma prawo odmówić wstępu i wyprosić osoby zachowującym się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
 18. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze wyznaczają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 19. Osoby mające wadę wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino WDK nie ponosi odpowiedzialności za jakość takiej projekcji, jak również za złe samopoczucie widza w trakcie seansu w technologii 3D.